آترما (Aterma tork)

شرکت آترما (Aterma Tork) برند محبوب ساخت کشور ترکیه است که انواع گیج های فشار، مبدل های فشار و تجهیزات ابزار دقیق از این دست را با کیفیت مطلوب تولید و عرضه میکند. 


محصولات شرکت
نمایش به صورت
31031138

گیج فشار وکیوم ۱- تا 0 بار صفحه ۶ سانت رزوه پشت روغنی AtermaTork

جهت اندازه گیری فشار منفی سیستم

0 ریال

31031071

گیج فشار 1 بار صفحه ۶ سانت رزوه پشت روغنی AtermaTork

جهت اندازه گیری فشار مثبت سیستم

0 ریال

31031073

گیج فشار 4 بار صفحه ۶ سانت رزوه پشت روغنی AtermaTork

جهت اندازه گیری فشار مثبت سیستم

0 ریال

31031113
31031109
31030222

گیج فشار 1 بار صفحه ۶ سانت رزوه زیر روغنی AtermaTork

جهت اندازه گیری فشار مثبت سیستم

0 ریال

back to top