تست فروشنده 5


10,000 ریال

عذرا - هذا المنتج لم يعد متوفرا

تست محصول 3تست محصول 3تست محصول 3تست محصول 3
عدد

تست محصول 3تست محصول 3تست محصول 3تست محصول 3تست محصول 3تست محصول 3تست محصول 3تست محصول 3تست محصول 3تست محصول 3تست محصول 3تست محصول 3تست محصول 3تست محصول 3تست محصول 3تست محصول 3تست محصول 3تست محصول 3تست محصول 3تست محصول 3تست محصول 3تست محصول 3تست محصول 3تست محصول 3تست محصول 3تست محصول 3تست محصول 3تست محصول 3تست محصول 3تست محصول 3تست محصول 3تست محصول 3تست محصول 3تست محصول 3تست محصول 3تست محصول 3تست محصول 3تست محصول 3تست محصول 3تست محصول 3تست محصول 3تست محصول 3تست محصول 3تست محصول 3تست محصول 3تست محصول 3تست محصول 3تست محصول 3تست محصول 3تست محصول 3تست محصول 3تست محصول 3

مواصفات المنتجات
دبی پمپ پیستونی 7.5 لیتر بر دقیقه
دبی پمپ پیستونی 16 لیتر بر دقیقه
Voltage 12 VDC

back to top