محصولات دسته شیرهای کنترل جهت
تولید کنندگان
نمایش
در صفحه
نمایش به صورت
الصورة: شیر کنترل جهت هیدرولیک 4/3 وسط H سایز 3/8 اینچ دو بوبین ولتاژ 24v-DC

شیر کنترل جهت هیدرولیک 4/3 وسط H سایز 3/8 اینچ دو بوبین ولتاژ 24v-DC

شیرهای کنترل جهت yutien با قابلیت حداکثر فشار کاری 350 بار، حداکثر فشار خط برگشت 140 بار

تماس بگیرید

الصورة: شیر کنترل جهت هیدرولیک 4/3 وسط H سایز 3/8 اینچ دو بوبین ولتاژ 24v-AC

شیر کنترل جهت هیدرولیک 4/3 وسط H سایز 3/8 اینچ دو بوبین ولتاژ 24v-AC

شیرهای کنترل جهت yutien با قابلیت حداکثر فشار کاری 350 بار، حداکثر فشار خط برگشت 140 بار

تماس بگیرید

تصویر شیر یکطرفه ساده هیدرولیک سایز 1/2-1 اینچ با بیشینه فشار 350 بار

شیر یکطرفه ساده هیدرولیک سایز 1/2-1 اینچ با بیشینه فشار 350 بار

سوپاپ یک طرفه در سایزهای "1/4، "3/8، "1/2، "3/4، "1،"1-1/4، "1-1/2 تولید می شود

تماس بگیرید

تصویر شیر کنترل جهت هیدرولیک 4/3 وسط H سایز 3/8 اینچ دو بوبین ولتاژ 110v-AC

شیر کنترل جهت هیدرولیک 4/3 وسط H سایز 3/8 اینچ دو بوبین ولتاژ 110v-AC

شیرهای کنترل جهت yutien با قابلیت حداکثر فشار کاری 350 بار، حداکثر فشار خط برگشت 140 بار

تماس بگیرید

تصویر شیر کنترل جهت هیدرولیک 4/3 وسط H سایز 3/8 اینچ دو بوبین ولتاژ 220v-AC

شیر کنترل جهت هیدرولیک 4/3 وسط H سایز 3/8 اینچ دو بوبین ولتاژ 220v-AC

شیرهای کنترل جهت yutien با قابلیت حداکثر فشار کاری 350 بار، حداکثر فشار خط برگشت 140 بار

تماس بگیرید

تصویر شیر یکطرفه پیلوت دار هیدرولیک سایز 1/2 اینچ با بیشینه فشار 350 بار

شیر یکطرفه پیلوت دار هیدرولیک سایز 1/2 اینچ با بیشینه فشار 350 بار

سوپاپ پیلوت دار (قفل کن سرراهی) در سایزهای "3/8، "1/2، "3/4، "1 ،"1/4-1، "1/2-1 تولید می شود

تماس بگیرید

back to top

گفتگو با کارشناس فروش

پیام

ارتباط قطع است