شیر کنترل جریان سرراهی لوله ای سوپاپ دار سایز 1/4-1 بیشینه فشار 350 بار


Call for pricing

Sorry - this product is no longer available

فلو کنترل در سایزهای 3/8 اینچ،1/2 اینچ، 3/4 اینچ، 1 اینچ، 1/4-1 اینچ تولید می شود
Delivery date: 1-2 days

back to top