شیر کنترل جهت هیدرولیک 4/3 وسط P بسته سایز 1/4-1 اینچ دو بوبین ولتاژ 24v-DC


Call for pricing

Sorry - this product is no longer available

شیرهای کنترل جهت yutien با قابلیت حداکثر فشار کاری 350 بار، حداکثر فشار خط برگشت 140 بار
Delivery date: 1-2 days
Products specifications
وضعیت نرمال p بسته
سایز شیر هیدرولیک 1-1/4"
بیشینه لیتراژ شیر کنترل جهت 500 L/min
ولتاژ کاری 24V-DC
بیشینه فشارکاری 250 Bar

back to top