پمپ دنده ایی آرافن نایین دبی 10 lit/min شفت تک خار - استوانه ایی فلنج نصب چهار پیچ پورت ورود و خروج داخل رزوه ایی


الدعوة لتسعير
پمپ های دنده ایی آرافن با فشار کاری 175 بار و فشار حداکثر 250 بار با عمر کارکرد زیاد و با دوام و قیمت مناسب نسبت به نمونه های مشابه خارجی
تاريخ التسليم: 1-2 days
مواصفات المنتجات
نوع فلنج پمپ دنده ایی چهار پیچ
دبی پمپ دنده ایی 10 lit/min
نوع شفت پمپ دنده ایی تک خار - استوانه ایی
نوع اتصال انشعاب پمپ دنده ایی داخل رزوه ایی

back to top