پمپ دنده ایی آرافن نایین دبی 7.5 lit/min شفت مخروطی فلنج نصب چهار پیچ پورت ورود و خروج فلنج دار


Call for pricing

Sorry - this product is no longer available

پمپ های دنده ایی آرافن با فشار کاری 175 بار و فشار حداکثر 250 بار با عمر کارکرد زیاد و با دوام و قیمت مناسب نسبت به نمونه های مشابه خارجی
Delivery date: 1-2 days
Products specifications
نوع فلنج پمپ دنده ایی چهار پیچ
Gear Pump Flow 7.5 lit/min
نوع شفت پمپ دنده ایی مخروطی
نوع اتصال انشعاب پمپ دنده ایی فلنج دار

back to top