محصولات دسته پمپ های پره ایی
تولید کنندگان
نمایش
در صفحه
نمایش به صورت

پمپ هیدرولیک پره ای ( کارتریجی) تک 20V

پمپ هیدرولیک ساخت گروه هیدرولیک پیروز سری 20V طرح ویکرز در کارتریجهای 5-8-11-12 و 14

پمپ هیدرولیک ساخت گروه هیدرولیک پیروز سری 20V طرح ویکرز در کارتریجهای 5-8-11-12 و 14

  • 30,000,000 ریال

پمپ هیدرولیک پره ای ( کارتریجی) تک 25V

پمپ هیدرولیک ساخت گروه هیدرولیک پیروز سری 25V طرح ویکرز در کارتریجهای 8-10-12-14-17-19 و 21

پمپ هیدرولیک ساخت گروه هیدرولیک پیروز سری 25V طرح ویکرز در کارتریجهای 8-10-12-14-17-19 و 21

  • 34,000,000 ریال

پمپ هیدرولیک پره ای ( کارتریجی) تک 35V

پمپ هیدرولیک ساخت گروه هیدرولیک پیروز سری 35V طرح ویکرز در کارتریجهای17-25-30-35 , 38

پمپ هیدرولیک ساخت گروه هیدرولیک پیروز سری 35V طرح ویکرز در کارتریجهای17-25-30-35 , 38

  • 44,500,000 ریال

پمپ هیدرولیک پره ای ( کارتریجی) تک 45V

پمپ هیدرولیک ساخت گروه هیدرولیک پیروز سری 45V طرح ویکرز در کارتریجهای42-50-57 و 60

پمپ هیدرولیک ساخت گروه هیدرولیک پیروز سری 45V طرح ویکرز در کارتریجهای42-50-57 و 60

  • 54,500,000 ریال

پمپ هیدرولیک پره ای ( کارتریجی) تک 25VQ ( کارتریج 5 تکه)

مپ هیدرولیک ساخت گروه هیدرولیک پیروز سری 25V طرح ویکرز در کارتریجهای 8-10-12-14-17-19 و 21 ( با کارتریج پنج تکه)

مپ هیدرولیک ساخت گروه هیدرولیک پیروز سری 25V طرح ویکرز در کارتریجهای 8-10-12-14-17-19 و 21 ( با کارتریج پنج تکه)

  • 36,500,000 ریال

پمپ هیدرولیک پره ای ( کارتریجی) تک 35VQ ( کارتریج 5 تکه)

پمپ هیدرولیک ساخت گروه هیدرولیک پیروز سری 35V طرح ویکرز در کارتریجهای17-25-30-35 , 38 ( با کارتریج پنج تکه)

پمپ هیدرولیک ساخت گروه هیدرولیک پیروز سری 35V طرح ویکرز در کارتریجهای17-25-30-35 , 38 ( با کارتریج پنج تکه)

  • 47,900,000 ریال

back to top

گفتگو با کارشناس فروش

پیام

ارتباط قطع است