محصولات دسته پنوماتیک


تولید کنندگان
نمایش
در صفحه
نمایش به صورت
21020875

اتصال مستقیم 8به 3/8 چینی(تایوانی)

اتصال مستقیم 8به 3/8 چینی(تایوانی)

150,000 ریال

21020876

اتصال مستقیم 8به 1/2 چینی(تایوانی)

اتصال مستقیم 8به 1/2 چینی(تایوانی)

200,000 ریال

21020877

اتصال مستقیم 10به 1/4 چینی(تایوانی)

اتصال مستقیم 10به 1/4 چینی(تایوانی)

120,000 ریال

21020878

اتصال مستقیم 10به 3/8 چینی(تایوانی)

اتصال مستقیم 10به 3/8 چینی(تایوانی)

180,000 ریال

21022976

اتصال مستقیم 10 به 1/8 چینی - تایوانی

اتصال مستقیم 10 به 1/8 چینی - تایوانی

170,000 ریال

21020879

اتصال مستقیم 10به 1/2 چینی

اتصال مستقیم 10به 1/2 چینی

240,000 ریال

back to top