محصولات دسته پنوماتیک


تولید کنندگان
نمایش
در صفحه
نمایش به صورت

صدا خفه کن 1/2 تنظیم دار چینی

جهت کاهش صدای هوای خروجی

جهت کاهش صدای هوای خروجی

  • $996,000.00

صدا خفه کن 3/8 تنظیم دار چینی

جهت کاهش صدای هوای خروجی

جهت کاهش صدای هوای خروجی

  • $660,000.00

صدا خفه کن 1/4 تنظیم دار چینی

جهت کاهش صدای هوای خروجی

جهت کاهش صدای هوای خروجی

  • $408,000.00

صدا خفه کن 1/8 تنظیم دار چینی

جهت کاهش صدای هوای خروجی

جهت کاهش صدای هوای خروجی

  • $318,000.00

اتصال مستقیم 4 به M5 پنوماتیک چینی

اتصال مستقیم دارای یک پورت شیلنگ خور و یک پورت رزوه خارجی

اتصال مستقیم دارای یک پورت شیلنگ خور و یک پورت رزوه خارجی

  • $102,000.00

اتصال مستقیم 4 به 1/8 پنوماتیک چینی(تایوانی)

اتصال مستقیم دارای یک پورت شیلنگ خور و یک پورت رزوه خارجی

اتصال مستقیم دارای یک پورت شیلنگ خور و یک پورت رزوه خارجی

  • $102,000.00

back to top