پوسته کامل پمپ پره ایی 45V


23,200,000 ریال
Manufacturer: IRAN HYDRAULIC
Delivery date: 1-2 days

پوسته کامل پمپ پره ایی ( کارتریجی ) شامل شفت تک خار یا هزار خار - و بدنه پمپ بدون کارتریج


Related products

Picture of پمپ هیدرولیک پره ای ( کارتریجی) تک  45V

پمپ هیدرولیک پره ای ( کارتریجی) تک 45V

پمپ هیدرولیک ساخت گروه هیدرولیک پیروز سری 45V طرح ویکرز در کارتریجهای42-50-57 و 60

54,500,000 ریال

تصویر کارتریج پمپ هیدرولیک پره ای ( کارتریجی) 45V
تصویر رینگ کارتریج پمپ پره ایی 45V
back to top

chat.fastchattitle

پیام

chat.userchat.connectionless