کارتریج پمپ هیدرولیک پره ای ( کارتریجی) 35VQ ( کارتریج 5 تکه)


63,000,000 ریال
59,850,000 ریال
جهت گردش دور
دبی مورد نظر را انتخاب نمایید
Manufacturer: IRAN HYDRAULIC
Delivery date: 3-5 days

کارتریج پمپ های پره ایی ( کارتریجی) به منظور تعمیر و تعویض در صورت خرابی پمپ و یا نیاز به تعمیر با قابلیت تعویض ساده و سریع


Related products

5%

Discounts

الصورة: پمپ هیدرولیک پره ای ( کارتریجی) تک  35V

پمپ هیدرولیک پره ای ( کارتریجی) تک 35V

پمپ هیدرولیک ساخت گروه هیدرولیک پیروز سری 35V طرح ویکرز در کارتریجهای17-25-30-35 , 38

61,000,000 ریال

57,950,000 ریال

5%

Discounts

الصورة: پمپ هیدرولیک پره ای ( کارتریجی) تک  35VQ ( کارتریج 5 تکه)

پمپ هیدرولیک پره ای ( کارتریجی) تک 35VQ ( کارتریج 5 تکه)

پمپ هیدرولیک ساخت گروه هیدرولیک پیروز سری 35V طرح ویکرز در کارتریجهای17-25-30-35 , 38 ( با کارتریج پنج تکه)

63,000,000 ریال

59,850,000 ریال

5%

Discounts

تصویر پمپ هیدرولیک پره ای ( کارتریجی) دوبل 3520V

5%

Discounts

تصویر پمپ هیدرولیک پره ای ( کارتریجی) دوبل 3525V

5%

Discounts

تصویر پمپ هیدرولیک پره ای ( کارتریجی) دوبل 4535V

5%

Discounts

Picture of کارتریج پمپ هیدرولیک پره ای ( کارتریجی) 35V

5%

Discounts

الصورة: رینگ کارتریج پمپ پره ایی 35V

رینگ کارتریج پمپ پره ایی 35V

11,000,000 ریال

10,450,000 ریال

back to top