محصولات دسته شیر های کنترل فشار
تولید کنندگان
نمایش
در صفحه
نمایش به صورت

فشارشکن مکانیکی یوتین سایز 3/8 اینچ بین راهی

شیر کنترل فشار yutien با قابلیت حداکثر فشار کاری 250 بار و بیشینه لیتراژ 100 لیتر بر دقیقه

شیر کنترل فشار yutien با قابلیت حداکثر فشار کاری 250 بار و بیشینه لیتراژ 100 لیتر بر دقیقه

  • تماس بگیرید

شیر فشارشکن برقی یوتین سایز 3/8 اینچ بلوکی با ولتاژکاری 12V-DC

شیر کنترل فشار برقی بلوکی YUTIEN با قابلیت بیشینه فشار کاری 310 بار و بیشینه لیتراژ 100 لیتر بر دقیقه با ولتاژکاری 12V-DC

شیر کنترل فشار برقی بلوکی YUTIEN با قابلیت بیشینه فشار کاری 310 بار و بیشینه لیتراژ 100 لیتر بر دقیقه با ولتاژکاری 12V-DC

  • تماس بگیرید

فشارشکن مکانیکی یوتین سایز 3/4 اینچ بین راهی

شیر کنترل فشار yutien با قابلیت حداکثر فشار کاری 250 بار و بیشینه لیتراژ 200 لیتر بر دقیقه

شیر کنترل فشار yutien با قابلیت حداکثر فشار کاری 250 بار و بیشینه لیتراژ 200 لیتر بر دقیقه

  • تماس بگیرید

شیر فشارشکن برقی یوتین سایز 3/8 اینچ بلوکی با ولتاژکاری 24V-DC

شیر کنترل فشار برقی بلوکی YUTIEN با قابلیت بیشینه فشار کاری 310 بار و بیشینه لیتراژ 100 لیتر بر دقیقه با ولتاژکاری 24V-DC

شیر کنترل فشار برقی بلوکی YUTIEN با قابلیت بیشینه فشار کاری 310 بار و بیشینه لیتراژ 100 لیتر بر دقیقه با ولتاژکاری 24V-DC

  • تماس بگیرید

فشارشکن مکانیکی یوتین سایز 1/4-1 اینچ بین راهی

شیر کنترل فشار yutien با قابلیت حداکثر فشار کاری 250 بار و بیشینه لیتراژ 400 لیتر بر دقیقه

شیر کنترل فشار yutien با قابلیت حداکثر فشار کاری 250 بار و بیشینه لیتراژ 400 لیتر بر دقیقه

  • تماس بگیرید

شیر فشارشکن برقی یوتین سایز 3/8 اینچ بلوکی با ولتاژکاری 24V-AC

شیر کنترل فشار برقی بلوکی YUTIEN با قابلیت بیشینه فشار کاری 310 بار و بیشینه لیتراژ 100 لیتر بر دقیقه با ولتاژکاری 24V-AC

شیر کنترل فشار برقی بلوکی YUTIEN با قابلیت بیشینه فشار کاری 310 بار و بیشینه لیتراژ 100 لیتر بر دقیقه با ولتاژکاری 24V-AC

  • تماس بگیرید

back to top