داسترم (Dasterm)

داسترم (DASTERM) شرکتی واقع در کشور ترکیه است که با ۲۰ سال تجربه تولید و کالیبراسیون، از سال ۲۰۱۵ شروع به تولید دماسنج و گیج فشار نمود.

این شرکت علاوه بر تولید انواع دستگاه‌های اندازه‌گیری و سیستم‌های کالیبراسیون، خدمات، مشاوره و مهندسی را در زمینه سنجش دما و فشار با درکی که به محیط زیست و به قوانین جهانی و اصول اخلاقی پایبند است، ارائه می‌کند.


catalog.categories.categorymanufacturerproducts
31033045

گیج فشار 250 بار صفحه ۱۰ سانت رزوه زیر روغنی Dasterm

جهت اندازه گیری فشار مثبت سیستم

0 ریال

31033054

گیج فشار 400 بار صفحه ۱۰ سانت رزوه زیر روغنی Dasterm

جهت اندازه گیری فشار مثبت سیستم

0 ریال

21024739

گیج فشار 10 بار صفحه ۶ سانت رزوه زیر خشک Dasterm

جهت اندازه گیری فشار مثبت سیستم

0 ریال

31033052

گیج فشار 40 بار صفحه ۶ سانت رزوه زیر خشک Dasterm

جهت اندازه گیری فشار مثبت سیستم

0 ریال

31033061

گیج فشار 60 بار صفحه ۶ سانت رزوه زیر خشک Dasterm

جهت اندازه گیری فشار مثبت سیستم

0 ریال

back to top