Recently viewed products

Picture of پمپ دنده ایی آرافن نایین دبی 12 lit/min شفت تک خار - استوانه ایی فلنج نصب دو پیچ پورت ورود و خروج فلنج دار

پمپ دنده ایی آرافن نایین دبی 12 lit/min شفت تک خار - استوانه ایی فلنج نصب دو پیچ پورت ورود و خروج فلنج دار

پمپ های دنده ایی آرافن با فشار کاری 175 بار و فشار حداکثر 250 بار با عمر کارکرد زیاد و با دوام و قیمت مناسب نسبت به نمونه های مشابه خارجی

Call for pricing

Picture of شیر یکطرفه  ساده هیدرولیک سایز 1/2 اینچ با بیشینه فشار 350 بار

شیر یکطرفه ساده هیدرولیک سایز 1/2 اینچ با بیشینه فشار 350 بار

سوپاپ یک طرفه در سایزهای "1/4، "3/8، "1/2، "3/4، "1،"1-1/4، "1-1/2 تولید می شود

Call for pricing

Picture of  شیر کنترل جهت هیدرولیک  4/2 نرمال H برگشت فنر  سایز 1/4-1  اینچ تک بوبین ولتاژ 24v-AC

شیر کنترل جهت هیدرولیک 4/2 نرمال H برگشت فنر سایز 1/4-1 اینچ تک بوبین ولتاژ 24v-AC

شیرهای کنترل جهت yutien با قابلیت حداکثر فشار کاری 350 بار، حداکثر فشار خط برگشت 140 بار

Call for pricing

تصویر شیر یکطرفه  ساده هیدرولیک سایز 3/8 اینچ با بیشینه فشار 350 بار

شیر یکطرفه ساده هیدرولیک سایز 3/8 اینچ با بیشینه فشار 350 بار

سوپاپ یک طرفه در سایزهای "1/4، "3/8، "1/2، "3/4، "1،"1-1/4، "1-1/2 تولید می شود

Call for pricing

back to top