تماس با ما

 

آدرس ما : اصفهان – منطقه شهرداری 9- خیابان اشرفی اصفهانی ( کهندژ) شرکت صنایع سپاهان هیدرولیک ایرانیان

کد پستی 8186645659

تلفن تماس :   37650606-37650888-    37650722   031      فاکس : 37650723   031

آدرس ایمیل رسمی 

info@Stakala.com

 

 

back to top