پارکر ( Parker)

تاریخچه پارکر داستانی جالب از تحول فناوری در یک دوره بیش از 100 سال است. تکامل شرکت لوازم خانگی پارکر به شرکت پارکر هانیفین که در سال 1918 تأسیس شد، میراثی از نوآوری را به تصویر می‌کشد.

راه‌حل‌های پارکر در چالش های صنعتی و دستاوردهای چشمگیرآن، جهش‌های فناوری بی‌شماری را در طول قرن گذشته سبب شده و نقش‌های اساسی این کمپانی در حمایت از تلاش‌های جنگی، اکتشاف فضایی و اعماق زمین، و همچنین پیشرفت‌ها در تقریباً هر وسیله متحرک ساخته دست انسان را به دنبال داشته است.


محصولات شرکت
back to top