آرشیو وبلاگ
آرشیو وبلاگ

چگونه جهت پمپ پره ای و یا (کاتریج داخل پمپ ) را تغییر دهیم ؟

ابتدا پیچ های پمپ را باز کرده و کاتریج را از داخل پمپ خارج کنید 

پیچ های کاتریج که معمولا  از توع آلنی می باشند را باز کنید ، روتور کاتریج و رینگ را بلعکس کنید و بطوری که علامت جهت روی رینگ و  علامت روی روتور آن با جهتی که مایل به تغییر آن هستید یکی شود . . یبه تصویر زیر نگاه کنید 

 

 تغییر جهت کاتریج پمپ پره ای

نظر خود را ارسال کنید

back to top