آرشیو وبلاگ
آرشیو وبلاگ

RSS مطالب وبلاگ از '2020' تا 'March'

چگونه جهت پمپ پره ای و یا (کاتریج داخل پمپ ) را تغییر دهیم ؟

-1/2/1399 11:41:20 PM
پمپ های کاتریجی بدلیل شکل ساختار و تیغه ها ، تنها قابلیت کارکرد در یک جهت را دارند . در صورتیکه پمپ خریداری شده پادساعتگرد باشد و نیاز باشد که بصورت ساعتگرد کار کند ، می بایستی جهت کاتریج داخل پمپ پره ای را تغییر دهیم . باید توجه داشت که در پمپ های دوبل ، جهت گردش کاتریج ها بدلیل اینکه موقعیت نصب کاتریج ها خلاف یکدیگر هستند می بایستی برعکس یکدیگر باشند .
back to top