پنار ودوویس (PONAR Wadowice S.A)

پنار ودوویس (PONAR Wadowice S.A) بزرگترین تولید کننده قطعات و سیستم های هیدرولیک قدرت لهستان است. این شرکت از دو کارخانه تولید اصلی تشکیل شده است. کارخانه  Wadowice که با تولید و تامین قطعات هیدرولیک سروکار دارد و کارخانه ای در Łaziska Górne که سیستم های هیدرولیک و سیستم های آب پرفشار تولید می کند.

این شرکت یک شریک جامع و همه کاره در زمینه طراحی، تولید و سرویس قطعات و سیستم های هیدرولیک بوده که با بیش از 50 سال تجربه در صنعت، به طور دائم حضور داشته است.


محصولات شرکت
نمایش به صورت
تصویر شیر  4/3 سایز 3/8 وسط هاش 196 ولت ودویس

شیر 4/3 سایز 3/8 وسط هاش 196 ولت ودویس

شیر هیدرولیک کنترل جهت برقی

0 ریال

تصویر شیر4/3 سایز 1/4 وسط باز 220ولت ودویس

شیر4/3 سایز 1/4 وسط باز 220ولت ودویس

شیر هیدرولیک کنترل جهت برقی

0 ریال

تصویر شیر4/3 سایز 1/4 وسط باز196 ولت ودویس

شیر4/3 سایز 1/4 وسط باز196 ولت ودویس

شیر هیدرولیک کنترل جهت برقی

0 ریال

31030297

شیر 3/8 ضربدر موازی دستی قفلی ودویس

شیر هیدرولیک کنترل جهت دستی

0 ریال

تصویر شیر4/3 سایز 3/8 وسط بسته 196ولت ودویس

شیر4/3 سایز 3/8 وسط بسته 196ولت ودویس

شیر هیدرولیک کنترل جهت برقی

0 ریال

تصویر شیر4/3 سایز 3/8 وسط باز 196 ولت ودویس

شیر4/3 سایز 3/8 وسط باز 196 ولت ودویس

شیر هیدرولیک کنترل جهت برقی

0 ریال

back to top