محصولات دسته شیرهای قطع و وصل پنوماتیک


برند شیر قطع و وصل پنوماتیک
اتصال پنوماتیک ۱
اتصال پنوماتیک ۲
ماکزیمم فشار کاری
رنج دمای کاری (پنوماتیک)
جنس بدنه (پنوماتیک)
back to top