محصولات دسته فشارشکن های برقی


بلوکی/بین راهی
سایز فشارشکن
بیشینه لیتراژ فشارشکن
بیشینه فشار کاری فشارشکن(بار)
ولتاژ کاری
تولید کنندگان
نمایش
در صفحه
نمایش به صورت
تصویر شیر فشارشکن برقی یوتین سایز 3/8 اینچ بلوکی با ولتاژکاری 12V-DC

شیر فشارشکن برقی یوتین سایز 3/8 اینچ بلوکی با ولتاژکاری 12V-DC

شیر کنترل فشار برقی بلوکی YUTIEN با قابلیت بیشینه فشار کاری 310 بار و بیشینه لیتراژ 100 لیتر بر دقیقه با ولتاژکاری 12V-DC

تماس بگیرید

تصویر شیر فشارشکن برقی یوتین سایز 3/8 اینچ بلوکی با  ولتاژکاری 24V-DC

شیر فشارشکن برقی یوتین سایز 3/8 اینچ بلوکی با ولتاژکاری 24V-DC

شیر کنترل فشار برقی بلوکی YUTIEN با قابلیت بیشینه فشار کاری 310 بار و بیشینه لیتراژ 100 لیتر بر دقیقه با ولتاژکاری 24V-DC

تماس بگیرید

تصویر شیر فشارشکن برقی یوتین سایز 3/8 اینچ بلوکی با  ولتاژکاری 24V-AC

شیر فشارشکن برقی یوتین سایز 3/8 اینچ بلوکی با ولتاژکاری 24V-AC

شیر کنترل فشار برقی بلوکی YUTIEN با قابلیت بیشینه فشار کاری 310 بار و بیشینه لیتراژ 100 لیتر بر دقیقه با ولتاژکاری 24V-AC

تماس بگیرید

تصویر شیر فشارشکن برقی یوتین سایز 3/8 اینچ بلوکی با  ولتاژکاری 110V-AC

شیر فشارشکن برقی یوتین سایز 3/8 اینچ بلوکی با ولتاژکاری 110V-AC

شیر کنترل فشار برقی بلوکی YUTIEN با قابلیت بیشینه فشار کاری 310 بار و بیشینه لیتراژ 100 لیتر بر دقیقه با ولتاژکاری 110V-AC

تماس بگیرید

تصویر شیر فشارشکن برقی یوتین سایز 3/4 اینچ بلوکی با  ولتاژکاری 12V-DC

شیر فشارشکن برقی یوتین سایز 3/4 اینچ بلوکی با ولتاژکاری 12V-DC

شیر کنترل فشار برقی بلوکی YUTIEN با قابلیت بیشینه فشار کاری 310 بار و بیشینه لیتراژ 200 لیتر بر دقیقه با ولتاژکاری 12V-DC

تماس بگیرید

تصویر شیر فشارشکن برقی یوتین سایز 3/4 اینچ بلوکی با  ولتاژکاری 24V-DC

شیر فشارشکن برقی یوتین سایز 3/4 اینچ بلوکی با ولتاژکاری 24V-DC

شیر کنترل فشار برقی بلوکی YUTIEN با قابلیت بیشینه فشار کاری 310 بار و بیشینه لیتراژ 200 لیتر بر دقیقه با ولتاژکاری 24V-DC

تماس بگیرید

back to top