محصولات دسته کنترل دبی و فشار


برند شیر پروپرشنال
نوع نصب شیر پروپرشنال
بیشینه فشار شیر پروپرشنال
بیشینه دبی شیر پروپرشنال
محدوده تنظیم دبی شیر پروپرشنال
جریان نامی کنترل دبی
مقاومت سیم پیچ بوبین کنترل دبی
رنج تنظیم فشار شیر پروپرشنال
جریان نامی کنترل فشار
مقاومت سیم پیچ بوبین کنترل فشار
محدوده دمای کاری شیر پروپرشنال
سایز شیر پروپرشنال
back to top