محصولات دسته پمپ های دستی


بیشینه فشار کاری پمپ دستی(بار)
جابه جایی سیال در هر رفت و برگشت
عملکرد(تک سرعته دو سرعته)
مخزن دار/ بدون مخزن
back to top