مغزی ورودی و خروجی پمپ پیستونی صنایع هیدرولیک ایران


2,000,000 ریال
1,800,000 ریال
نوع پمپ
مغزی استاندارد پمپ پیستونی
تاریخ تحویل: 3 تا 5 روز
جفت

توصیه میشود برای این دسته پمپ ها از مغزی استاندارد استفاده شود، بکار بردن بوشن های معمول ممکن است عملکرد پمپ را با اختلال مواجه نموده خرابی پمپ را سبب گردد.


محصولات مرتبط

تصویر پمپ هیدرولیک پیستونی محوری ( 6 پیستون )

پمپ هیدرولیک پیستونی محوری ( 6 پیستون )

پمپ هیدرولیک پیستونی محوری ( 6 پیستون ) P 6

قیمت قدیم: 63,000,000 ریال

58,590,000 ریال

تصویر پمپ هیدرولیک پیستونی محوری ( 9 پیستون )

پمپ هیدرولیک پیستونی محوری ( 9 پیستون )

پمپ هیدرولیک پیستونی محوری ( 9 پیستون ) P 9

قیمت قدیم: 77,000,000 ریال

71,610,000 ریال

back to top