پمپ دنده ایی آرافن نایین دبی 12 lit/min شفت مخروطی فلنج نصب دو پیچ پورت ورود و خروج داخل رزوه ایی


تماس بگیرید
پمپ های دنده ایی آرافن با فشار کاری 175 بار و فشار حداکثر 250 بار با عمر کارکرد زیاد و با دوام و قیمت مناسب نسبت به نمونه های مشابه خارجی
تاریخ تحویل: 1 تا 2 روز
مشخصات محصولات
دبی پمپ دنده ایی 12 lit/min
نوع اتصال انشعاب پمپ دنده ایی داخل رزوه ایی
نوع شفت پمپ دنده ایی مخروطی
نوع فلنج پمپ دنده ایی دو پیچ

back to top