پمپ دنده ایی آرافن نایین دبی 12 lit/min شفت مخروطی فلنج نصب چهار پیچ پورت ورود و خروج داخل رزوه ایی


تماس بگیرید
پمپ های دنده ایی آرافن با فشار کاری 175 بار و فشار حداکثر 250 بار با عمر کارکرد زیاد و با دوام و قیمت مناسب نسبت به نمونه های مشابه خارجی
تاریخ تحویل: 1 تا 2 روز
مشخصات محصولات
دبی پمپ دنده ایی 12 lit/min
نوع اتصال انشعاب پمپ دنده ایی داخل رزوه ایی
نوع شفت پمپ دنده ایی مخروطی
نوع فلنج پمپ دنده ایی چهار پیچ

back to top

گفتگو با کارشناس فروش

پیام

ارتباط قطع است