پمپ هیدرولیک پره ای ( کارتریجی ) دوبل 3520V


136,000,000 ریال
نوع سیال

برای سیالات فسفات استر و ترکیبات آن و نیز سیالات خورنده مانند Water Glycol از کد F3 و برای روغن های معمولی هیدرولیک از کد (-) استفاده کنید.

برای پمپهای با کد F3  از سیل های viton  و برای پمپ های ساده از سیل NBR استفاده می شود .

ظرفیت 35V
ظرفیت 20V
نوع شفت
وضعیت پورت خروجی اول نسبت به پورت میانی ( از سمت شفت نگاه شود )
وضعیت پورت خروجی دوم نسبت به پورت میانی ( از سمت شفت نگاه شود )
مدل کارتریج 35 گالن

با توجه به کاربری پمپ نوع کارتریج را انتخاب نمایید.
کارتریج های VQ دارای دو عدد پلیت جهت بالا بردن راندمان در سیستم های با دور پمپ متغیر هستند.

جهت گردش پمپ
مدل کارتریج 20 گالن

با توجه به کاربری پمپ نوع کارتریج را انتخاب نمایید.
کارتریج های VQ دارای دو عدد پلیت جهت بالا بردن راندمان در سیستم های با دور پمپ متغیر هستند.

پمپ هیدرولیک پره ای (کارتریجی) دوبل3520V در ظرفیت های متفاوت
Manufacturer: IRAN HYDRAULIC
عدد

back to top