پمپ هیدرولیک پره ای ( کارتریجی ) دوبل 4525V


172,500,000 ریال
نوع سیال

برای سیالات فسفات استر و ترکیبات آن و نیز سیالات خورنده مانند Water Glycol از کد F3 و برای روغن های معمولی هیدرولیک از کد (-) استفاده کنید.

برای پمپهای با کد F3  از سیل های viton  و برای پمپ های ساده از سیل NBR استفاده می شود .

ظرفیت 45V
ظرفیت 25V
نوع شفت
وضعیت پورت خروجی دوم نسبت به پورت میانی ( از سمت شفت نگاه شود )
وضعیت پورت خروجی اول نسبت به پورت میانی ( از سمت شفت نگاه شود )
جهت گردش پمپ
مدل کارتریج 45 گالن

با توجه به کاربری پمپ نوع کارتریج را انتخاب نمایید.
کارتریج های VQ دارای دو عدد پلیت جهت بالا بردن راندمان در سیستم های با دور پمپ متغیر هستند.

مدل کارتریج 25 گالن

با توجه به کاربری پمپ نوع کارتریج را انتخاب نمایید.
کارتریج های VQ دارای دو عدد پلیت جهت بالا بردن راندمان در سیستم های با دور پمپ متغیر هستند.

پمپ هیدرولیک پره ای (کارتریجی) دوبل4525V در ظرفیت های متفاوت
عدد

back to top