پمپ هیدرولیک پره ای ( کارتریجی ) دوبل 4535V


184,000,000 ریال
نوع سیال

برای سیالات فسفات استر و ترکیبات آن و نیز سیالات خورنده مانند Water Glycol از کد F3 و برای روغن های معمولی هیدرولیک از کد (-) استفاده کنید.

برای پمپهای با کد F3  از سیل های viton  و برای پمپ های ساده از سیل NBR استفاده می شود .

ظرفیت 45V
ظرفیت 35V
نوع شفت
وضعیت زاویه پورت خروجی دوم 4535V نسبت به پورت میانی ( از سمت شفت نگاه شود )
جهت گردش پمپ
مدل کارتریج 45 گالن

با توجه به کاربری پمپ نوع کارتریج را انتخاب نمایید.
کارتریج های VQ دارای دو عدد پلیت جهت بالا بردن راندمان در سیستم های با دور پمپ متغیر هستند.

مدل کارتریج 35 گالن

با توجه به کاربری پمپ نوع کارتریج را انتخاب نمایید.
کارتریج های VQ دارای دو عدد پلیت جهت بالا بردن راندمان در سیستم های با دور پمپ متغیر هستند.

وضعیت زاویه پورت خروجی اول نسبت به پورت میانی ( از سمت شفت نگاه شود )
پمپ هیدرولیک پره ای (کارتریجی) دوبل4535V در ظرفیت های متفاوت
الشركة المصنعة: صنایع هیدرولیک ایران
عدد

back to top