محصولات دسته شیرهای کنترل جهت


تولید کنندگان
نمایش
در صفحه
نمایش به صورت
تصویر شیر هیدرولیک برقی کنترل جریان 4/3 دو بوبین(سایز ۱/۴) NG6 Cetop3 سری DSG-02 برند Korea

شیر هیدرولیک برقی کنترل جریان 4/3 دو بوبین(سایز ۱/۴) NG6 Cetop3 سری DSG-02 برند Korea

شیر های کنترل جریان برقی برند Korea در سایز 1/4 از نوع 4/3 با قابلیت عبور حداکثر 40 لیتر در دقیقه و نیز بیشینه فشار 210 بار معادل 21MPa درپورت های(A, B, P) و ماکزیمم فشار مجاز خط برگشت (T)140 بار معادل 14 MPa بوده که در فرمان های متفاوت و ولتاژ 24DC ، 12VDC ، 220AC و 110 AC قابل عرضه هستند. این شیر دو بوبین دارای ۴ راه و ۳ وضعیت است.

18,000,000 ریال

تصویر شیر هیدرولیک برقی کنترل جریان 4/2 تک بوبین (سایز ۱/۴) NG6 Cetop3 سری DSG-02 برند Korea

شیر هیدرولیک برقی کنترل جریان 4/2 تک بوبین (سایز ۱/۴) NG6 Cetop3 سری DSG-02 برند Korea

شیر های کنترل جریان برقی برند Korea در سایز 1/4 از نوع 4/2 با قابلیت عبور حداکثر 40 لیتر در دقیقه و نیز بیشینه فشار 210 بار معادل 21MPa درپورت های(A, B, P) و ماکزیمم فشار مجاز خط برگشت (T)140 بار معادل 14 MPa بوده که در فرمان های متفاوت و ولتاژ 24DC ، 12VDC ، 220AC و 110 AC قابل عرضه هستند. این شیر تک بوبین دارای ۴ راه و ۲ وضعیت است.

12,000,000 ریال

DSG-03

شیر هیدرولیک برقی کنترل جریان ۴/۳ دو بوبین (۳/8) NG۱۰ Cetop۵ سری DSG-03 برند Korea

شیر های کنترل جریان برقی برند Korea در سایز 3/8 از نوع 4/3 با قابلیت عبور حداکثر 80 لیتر در دقیقه و نیز بیشینه فشار 210 بار معادل 21MPa درپورت های(A, B, P) و ماکزیمم فشار مجاز خط برگشت (T)140 بار معادل 14 MPa بوده که در فرمان های متفاوت و ولتاژ 24DC ، 12VDC ، 220AC و 110 AC قابل عرضه هستند. این شیر دو بوبین دارای ۴ راه و ۳ وضعیت است.

36,000,000 ریال

سری DSG-0۳

شیر هیدرولیک برقی کنترل جریان 4/2 تک بوبین (۳/۸) NG۱۰ Cetop۵ سری DSG-0۳ برند Korea

شیر های کنترل جریان برقی برند Korea در سایز 3/8 از نوع 4/2 با قابلیت عبور حداکثر 80 لیتر در دقیقه و نیز بیشینه فشار 210 بار معادل 21MPa درپورت های(A, B, P) و ماکزیمم فشار مجاز خط برگشت (T)140 بار معادل 14 MPa بوده که در فرمان های متفاوت و ولتاژ 24DC ، 12VDC ، 220AC و 110 AC قابل عرضه هستند. این شیر دو بوبین دارای ۴ راه و 2 وضعیت است.

23,000,000 ریال

DSHG-04 korea

شیر هیدرولیک برقی کنترل جریان 4/3 دو بوبین پیلوتی (سایز ۱/۲) NG۱۶ Cetop۷ سری DSHG-04 برند Korea

شیر هیدرولیک سایز NG16 پیلوتی، 3حالته با پورت های (.X, Y, A, B, P, T) و سه وضعیت عملکردی (4/3 Way)،برای کنترل دقیق و کارآمد جریان سیال هیدرولیک طراحی شده است. این شیر ها با پورت‌های X, Y و چهار پورت اصلی (A, B, P, T) و ۳ حالت عملکردی، برای کنترل دقیق جریان در سیستم‌های هیدرولیک تا دبی 300 لیتر و فشار 250 بار ایده آل هستند.

80,000,000 ریال

 DSHG-06   korea

شیر هیدرولیک برقی کنترل جریان4/3 دو بوبین پیلوتی (سایز ۳/۴) NG۲۵ Cetop۸ سری DSHG-0۶ برند Korea

شیر هیدرولیک سایز NG25 پیلوتی، 3حالته با پورت های (.X, Y, A, B, P, T) و سه وضعیت عملکردی (4/3 Way)،برای کنترل دقیق و کارآمد جریان سیال هیدرولیک طراحی شده است. این شیر ها با پورت‌های X, Y و چهار پورت اصلی (A, B, P, T) و ۳ حالت عملکردی، برای کنترل دقیق جریان در سیستم‌های هیدرولیک تا دبی ۵00 لیتر و فشار 250 بار ایده آل هستند.

90,000,000 ریال

back to top