محصولات دسته پمپ های پره ایی


دبی
دبی ثابت یا متغیر
جهت دور
جنس بدنه پمپ پره ای
نوع سیال کاری
موقعیت پورت های ورودی و خروجی
نوع اتصال ورودی پمپ پره ای
نوع اتصال خروجی پمپ پره ای
نوع شفت پمپ
حد اکثر فشار کاری پمپ پره ای
روش نصب پمپ پره ای
بیشینه سرعت شفت پمپ پره ای (RPM)
کمینه سرعت شفت پمپ پره ای (RPM)
کمترین سرعت دوران شفت برای حداکثر فشار پمپ پره ای (RPM)
نوع کارتریج
تولید کنندگان
نمایش
در صفحه
نمایش به صورت

پمپ هیدرولیک پره ای ( کارتریجی ) تک 20V

پمپ هیدرولیک کارتریجی در ظرفیت های 5 - 8 - 11 - 12 - 14 گالن

پمپ هیدرولیک کارتریجی در ظرفیت های 5 - 8 - 11 - 12 - 14 گالن

 • قیمت قدیم: 84,000,000 ریال
 • 71,400,000 ریال

پمپ هیدرولیک پره ای ( کارتریجی ) تک 25V

پمپ هیدرولیک کارتریجی در ظرفیت های 8- 10 - 12 - 14 - 17 - 19 - 21 گالن

پمپ هیدرولیک کارتریجی در ظرفیت های 8- 10 - 12 - 14 - 17 - 19 - 21 گالن

 • قیمت قدیم: 95,000,000 ریال
 • 80,750,000 ریال

پمپ هیدرولیک پره ای ( کارتریجی ) تک 35V

پمپ هیدرولیک کارتریجی در ظرفیت های 17 - 25 - 30 - 35 - 38 گالن

پمپ هیدرولیک کارتریجی در ظرفیت های 17 - 25 - 30 - 35 - 38 گالن

 • قیمت قدیم: 125,000,000 ریال
 • 106,250,000 ریال

پمپ هیدرولیک پره ای ( کارتریجی ) تک 45V

پمپ هیدرولیک کارتریجی در ظرفیت های 42 - 50 - 57- 60 گالن

پمپ هیدرولیک کارتریجی در ظرفیت های 42 - 50 - 57- 60 گالن

 • قیمت قدیم: 148,000,000 ریال
 • 125,800,000 ریال

کارتریج پمپ هیدرولیک پره ای 20V

کارتریج هیدرولیک پره ای در ظرفیت های 5 - 8 - 11 - 12 - 14 گالن

کارتریج هیدرولیک پره ای در ظرفیت های 5 - 8 - 11 - 12 - 14 گالن

 • قیمت قدیم: 53,000,000 ریال
 • 45,050,000 ریال

کارتریج پمپ هیدرولیک پره ای 25V

کارتریج پمپ هیدرولیک پره ای در ظرفیت های 8 - 10 - 14 - 17 - 19 - 21 گالن

کارتریج پمپ هیدرولیک پره ای در ظرفیت های 8 - 10 - 14 - 17 - 19 - 21 گالن

 • قیمت قدیم: 60,000,000 ریال
 • 51,000,000 ریال

back to top