محصولات دسته واحد مراقبت هوا


سایز (اینج)
واحد مراقبت - فیلتر رگلاتور - روغن زن
نمایش
در صفحه
نمایش به صورت
تصویر واحد مراقبت هوای دو تکه بادران پنوماتیک در سایزهای 1/4, 1/2 ، 3/4 اینچ

واحد مراقبت هوای دو تکه بادران پنوماتیک در سایزهای 1/4, 1/2 ، 3/4 اینچ

واحد مراقبت هوا دو تکه در دو اندازه بصورت جمع و جور همراه با صافی 50 میکرون و شیر تخلیه دستی (در صورت تقاضا) و شیر تخلیه خودکار و نیمه خودکار قابل تحویل است و همچنین لوازم یدکی موجود و قابل تعمیر می باشد.

قیمت قدیم: 15,183,300 ریال

13,700,000 ریال

تصویر فیلتر رگلاتور بادران پنوماتیک در سایزهای  1/4, 1/2 و 3/4 اینچ

فیلتر رگلاتور بادران پنوماتیک در سایزهای 1/4, 1/2 و 3/4 اینچ

واحد مراقبت هوا دو تکه در دو اندازه بصورت جمع و جور همراه با صافی 50 میکرون و شیر تخلیه دستی (در صورت تقاضا) و شیر تخلیه خودکار و نیمه خودکار قابل تحویل است و همچنین لوازم یدکی موجود و قابل تعمیر می باشد.

قیمت قدیم: 9,180,600 ریال

8,300,000 ریال

تصویر روغن پاش بادران پنوماتیک در سایزهای 1/4, 1/2 و 3/4 اینچ

روغن پاش بادران پنوماتیک در سایزهای 1/4, 1/2 و 3/4 اینچ

واحد مراقبت هوا دو تکه در دو اندازه بصورت جمع و جور همراه با صافی 50 میکرون و شیر تخلیه دستی (در صورت تقاضا) و شیر تخلیه خودکار و نیمه خودکار قابل تحویل است و همچنین لوازم یدکی موجود و قابل تعمیر می باشد.

قیمت قدیم: 6,591,200 ریال

6,000,000 ریال

back to top