فئة المنتجات سیلندر های جمع و جور
Bore size
Stroke
مگنت دار و بدون مگنت
عرض
على الصفحة
نمط العرض
تصویر سیلندر جمع و جور بادران پنوماتیک سری SH قطر پیستون 32 کورس 5 میلیمتر  بدون مگنت

سیلندر جمع و جور بادران پنوماتیک سری SH قطر پیستون 32 کورس 5 میلیمتر بدون مگنت

دارای دو استاندارد ISO21287 و UNITOP و قابلیت تغییر ابعاد محل نصب - ماشین کاری دقیق جهت سنتر بودن شفت و گونیا بودن محل نصب - تمام قطعات آب بندی از جنس پلی اورتان و مقاوم در برابر سایش

الدعوة لتسعير

الصورة: سیلندر جمع و جور بادران پنوماتیک سری SH قطر پیستون 32 کورس 5 میلیمتر  مگنت دار ( مغناطیسی)

سیلندر جمع و جور بادران پنوماتیک سری SH قطر پیستون 32 کورس 5 میلیمتر مگنت دار ( مغناطیسی)

دارای دو استاندارد ISO21287 و UNITOP و قابلیت تغییر ابعاد محل نصب - ماشین کاری دقیق جهت سنتر بودن شفت و گونیا بودن محل نصب - تمام قطعات آب بندی از جنس پلی اورتان و مقاوم در برابر سایش

الدعوة لتسعير

الصورة: سیلندر جمع و جور بادران پنوماتیک سری SH قطر پیستون 32 کورس 10 میلیمتر  بدون مگنت

سیلندر جمع و جور بادران پنوماتیک سری SH قطر پیستون 32 کورس 10 میلیمتر بدون مگنت

دارای دو استاندارد ISO21287 و UNITOP و قابلیت تغییر ابعاد محل نصب - ماشین کاری دقیق جهت سنتر بودن شفت و گونیا بودن محل نصب - تمام قطعات آب بندی از جنس پلی اورتان و مقاوم در برابر سایش

الدعوة لتسعير

الصورة: سیلندر جمع و جور بادران پنوماتیک سری SH قطر پیستون 32 کورس 10 میلیمتر  مگنت دار ( مغناطیسی)

سیلندر جمع و جور بادران پنوماتیک سری SH قطر پیستون 32 کورس 10 میلیمتر مگنت دار ( مغناطیسی)

دارای دو استاندارد ISO21287 و UNITOP و قابلیت تغییر ابعاد محل نصب - ماشین کاری دقیق جهت سنتر بودن شفت و گونیا بودن محل نصب - تمام قطعات آب بندی از جنس پلی اورتان و مقاوم در برابر سایش

الدعوة لتسعير

الصورة: سیلندر جمع و جور بادران پنوماتیک سری SH قطر پیستون 32 کورس 15 میلیمتر  بدون مگنت

سیلندر جمع و جور بادران پنوماتیک سری SH قطر پیستون 32 کورس 15 میلیمتر بدون مگنت

دارای دو استاندارد ISO21287 و UNITOP و قابلیت تغییر ابعاد محل نصب - ماشین کاری دقیق جهت سنتر بودن شفت و گونیا بودن محل نصب - تمام قطعات آب بندی از جنس پلی اورتان و مقاوم در برابر سایش

الدعوة لتسعير

الصورة: سیلندر جمع و جور بادران پنوماتیک سری SH قطر پیستون 32 کورس 15 میلیمتر  مگنت دار ( مغناطیسی)

سیلندر جمع و جور بادران پنوماتیک سری SH قطر پیستون 32 کورس 15 میلیمتر مگنت دار ( مغناطیسی)

دارای دو استاندارد ISO21287 و UNITOP و قابلیت تغییر ابعاد محل نصب - ماشین کاری دقیق جهت سنتر بودن شفت و گونیا بودن محل نصب - تمام قطعات آب بندی از جنس پلی اورتان و مقاوم در برابر سایش

الدعوة لتسعير

back to top