فئة المنتجات سیلندر های چهارگوش
Bore size
Stroke
نوع لوازم آب بند
نوع بدنه سیلندر پنوماتیک
عرض
على الصفحة
نمط العرض
تصویر سیلندر پنوماتیک سری TRX  بادران پنوماتیک قطر پیستون 32 طول کورس 600 میلیمتر

سیلندر پنوماتیک سری TRX بادران پنوماتیک قطر پیستون 32 طول کورس 600 میلیمتر

سیلندر های میل اتصال دار سری TRX با طراحی مستحکم

الدعوة لتسعير

Picture of سیلندر پنوماتیک سری TRX  بادران پنوماتیک قطر پیستون 32 طول کورس 650 میلیمتر

سیلندر پنوماتیک سری TRX بادران پنوماتیک قطر پیستون 32 طول کورس 650 میلیمتر

سیلندر های میل اتصال دار سری TRX با طراحی مستحکم

الدعوة لتسعير

Picture of سیلندر پنوماتیک سری TRX  بادران پنوماتیک قطر پیستون 32 طول کورس 700 میلیمتر

سیلندر پنوماتیک سری TRX بادران پنوماتیک قطر پیستون 32 طول کورس 700 میلیمتر

سیلندر های میل اتصال دار سری TRX با طراحی مستحکم

الدعوة لتسعير

Picture of سیلندر پنوماتیک سری TRX  بادران پنوماتیک قطر پیستون 32 طول کورس 750 میلیمتر

سیلندر پنوماتیک سری TRX بادران پنوماتیک قطر پیستون 32 طول کورس 750 میلیمتر

سیلندر های میل اتصال دار سری TRX با طراحی مستحکم

الدعوة لتسعير

Picture of سیلندر پنوماتیک سری TRX  بادران پنوماتیک قطر پیستون 32 طول کورس 800 میلیمتر

سیلندر پنوماتیک سری TRX بادران پنوماتیک قطر پیستون 32 طول کورس 800 میلیمتر

سیلندر های میل اتصال دار سری TRX با طراحی مستحکم

الدعوة لتسعير

Picture of سیلندر پنوماتیک سری TRX  بادران پنوماتیک قطر پیستون 32 طول کورس 850 میلیمتر

سیلندر پنوماتیک سری TRX بادران پنوماتیک قطر پیستون 32 طول کورس 850 میلیمتر

سیلندر های میل اتصال دار سری TRX با طراحی مستحکم

الدعوة لتسعير

back to top