محصولات دسته شیر های پنوماتیک


تولید کنندگان
نمایش
در صفحه
نمایش به صورت
تصویر شیر برقی پنوماتیک بادران ( وستا) سایز 1 اینچ فرمان 3/2 تک بوبین

شیر برقی پنوماتیک بادران ( وستا) سایز 1 اینچ فرمان 3/2 تک بوبین

شیرهای بادران در سایزهای 1/2G ،1/4G ،1/8G با عملگرهای 3/2 و 5/2 و 5/3 موجود می باشد. استفاده از مواد با کیفیت بالا و تکنیک های روز باعث عملکرد عالی شیر حتی در شرایط محیطی خشن شده است.

قیمت قدیم: 82,643,000 ریال

74,400,000 ریال

تصویر شیر برقی پنوماتیک بادران ( وستا) سایز 1 اینچ فرمان 5/2 تک بوبین

شیر برقی پنوماتیک بادران ( وستا) سایز 1 اینچ فرمان 5/2 تک بوبین

شیرهای بادران در سایزهای 1/2G ،1/4G ،1/8G با عملگرهای 3/2 و 5/2 و 5/3 موجود می باشد. استفاده از مواد با کیفیت بالا و تکنیک های روز باعث عملکرد عالی شیر حتی در شرایط محیطی خشن شده است.

قیمت قدیم: 85,118,000 ریال

76,700,000 ریال

تصویر شیر برقی پنوماتیک بادران ( وستا) سایز 1 اینچ فرمان 5/2 دو بوبین

شیر برقی پنوماتیک بادران ( وستا) سایز 1 اینچ فرمان 5/2 دو بوبین

شیرهای بادران در سایزهای 1/2G ،1/4G ،1/8G با عملگرهای 3/2 و 5/2 و 5/3 موجود می باشد. استفاده از مواد با کیفیت بالا و تکنیک های روز باعث عملکرد عالی شیر حتی در شرایط محیطی خشن شده است.

قیمت قدیم: 87,593,000 ریال

78,900,000 ریال

تصویر شیر برقی پنوماتیک بادران ( وستا) سایز 1 اینچ فرمان 5/3 دو بوبین

شیر برقی پنوماتیک بادران ( وستا) سایز 1 اینچ فرمان 5/3 دو بوبین

شیرهای بادران در سایزهای 1/2G ،1/4G ،1/8G با عملگرهای 3/2 و 5/2 و 5/3 موجود می باشد. استفاده از مواد با کیفیت بالا و تکنیک های روز باعث عملکرد عالی شیر حتی در شرایط محیطی خشن شده است.

قیمت قدیم: 90,068,000 ریال

81,100,000 ریال

تصویر شیر برقی پنوماتیک بادران ( وستا) سایز 1/4 اینچ فرمان 3/2  تک بوبین

شیر برقی پنوماتیک بادران ( وستا) سایز 1/4 اینچ فرمان 3/2 تک بوبین

شیرهای بادران در سایزهای 1/2G ،1/4G ،1/8G با عملگرهای 3/2 و 5/2 و 5/3 موجود می باشد. استفاده از مواد با کیفیت بالا و تکنیک های روز باعث عملکرد عالی شیر حتی در شرایط محیطی خشن شده است.

قیمت قدیم: 28,875,000 ریال

26,000,000 ریال

تصویر شیر برقی پنوماتیک بادران ( وستا) سایز 1/2 اینچ فرمان 3/2 تک بوبین

شیر برقی پنوماتیک بادران ( وستا) سایز 1/2 اینچ فرمان 3/2 تک بوبین

شیرهای بادران در سایزهای 1/2G ،1/4G ،1/8G با عملگرهای 3/2 و 5/2 و 5/3 موجود می باشد. استفاده از مواد با کیفیت بالا و تکنیک های روز باعث عملکرد عالی شیر حتی در شرایط محیطی خشن شده است.

قیمت قدیم: 54,868,000 ریال

49,400,000 ریال

back to top