فئة المنتجات پمپ های پره ایی


نوع اتصال خروجی پمپ پره ای
دبی ثابت یا متغیر
حد اکثر فشار کاری پمپ پره ای
بیشینه سرعت شفت پمپ پره ای (RPM)
کمینه سرعت شفت پمپ پره ای (RPM)
جنس بدنه پمپ پره ای
کمترین سرعت دوران شفت برای حداکثر فشار پمپ پره ای (RPM)
روش نصب پمپ پره ای
نوع سیال کاری
موقعیت پورت های ورودی و خروجی
نوع اتصال ورودی پمپ پره ای
سایز پورت ورودی
سایز پورت خروجی
دبی پمپ پره ایی ( کارتریجی)
جهت گردش دور پمپ
نوع شفت پمپ
الشركات المصنعة
back to top