محصولات دسته هیدرولیک


تولید کنندگان
نمایش
در صفحه
نمایش به صورت

پمپ هیدرولیک پره ای ( کارتریجی ) تک 35V

پمپ هیدرولیک کارتریجی در ظرفیت های 17 - 25 - 30 - 35 - 38 گالن

پمپ هیدرولیک کارتریجی در ظرفیت های 17 - 25 - 30 - 35 - 38 گالن

 • قیمت قدیم: 125,000,000 ریال
 • 106,250,000 ریال

پمپ هیدرولیک پره ای ( کارتریجی ) تک 45V

پمپ هیدرولیک کارتریجی در ظرفیت های 42 - 50 - 57- 60 گالن

پمپ هیدرولیک کارتریجی در ظرفیت های 42 - 50 - 57- 60 گالن

 • قیمت قدیم: 148,000,000 ریال
 • 125,800,000 ریال

کارتریج پمپ هیدرولیک پره ای 20V

کارتریج هیدرولیک پره ای در ظرفیت های 5 - 8 - 11 - 12 - 14 گالن

کارتریج هیدرولیک پره ای در ظرفیت های 5 - 8 - 11 - 12 - 14 گالن

 • قیمت قدیم: 53,000,000 ریال
 • 45,050,000 ریال

کارتریج پمپ هیدرولیک پره ای 25V

کارتریج پمپ هیدرولیک پره ای در ظرفیت های 8 - 10 - 14 - 17 - 19 - 21 گالن

کارتریج پمپ هیدرولیک پره ای در ظرفیت های 8 - 10 - 14 - 17 - 19 - 21 گالن

 • قیمت قدیم: 60,000,000 ریال
 • 51,000,000 ریال

پمپ هیدرولیک پره ای ( کارتریجی ) دوبل 2520V

پمپ هیدرولیک پره ای (کارتریجی) دوبل 2520V در ظرفیت های متفاوت

پمپ هیدرولیک پره ای (کارتریجی) دوبل 2520V در ظرفیت های متفاوت

 • قیمت قدیم: 172,000,000 ریال
 • 146,200,000 ریال

پمپ هیدرولیک پره ای ( کارتریجی ) دوبل 3525V

پمپ هیدرولیک پره ای (کارتریجی) دوبل3525V در ظرفیت های متفاوت

پمپ هیدرولیک پره ای (کارتریجی) دوبل3525V در ظرفیت های متفاوت

 • قیمت قدیم: 222,500,000 ریال
 • 189,125,000 ریال

back to top