اتصال زانویی 14 به 1/2 پنوماتیک چینی (تایوانی)


270,000 ریال
این اتصالات پنوماتیک با زاویه ۹۰ درجه و دارای یک سر رزوه و یک سر شیلنگ خور هستند
Delivery date: 1-2 days
Products specifications
طراحی اتصال پنوماتیک زانویی ۹۰ درجه
اتصال پنوماتیک ۱ شیلنگ خور فشاری 14
اتصال پنوماتیک ۲ رزوه خارجی 1/2 G
مینیمم دمای محیط 5- سانتیگراد
ماکزیمم دمای محیط ۷۰ درجه سانتیگراد
جنس اتصال پنوماتیک پلاستیک
ماکزیمم فشار کاری 10 بار

back to top